تاثير فعاليتهای بدنی بر ترکيبات خونی

براساس يافته‌هاي يك پژوهش، فعاليت بدني شديد در افزايش غلظت هماتوكريت، هموگلوبين و گلبولهاي قرمز خون موثر است.
به گزارش ايسنا، نتايج پژوهش بهمن مددي، كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در« بررسي تاثير يك جلسه فعاليت بدني شديد بر ميزان هماتوكريت، گلبولهاي قرمز و هموگلوبين خون در كشتي گيران زبده و نوجوان» نشان داد كه ميانگين تركيبات خوني كشتي‌گيران متعاقب يك فعاليت بدني شديد افزايش مي‌يابد.
جامعه آماري اين پژوهش، كشتي گيران نوجوان شهرستان اردبيل در نظر گرفته شده بود كه از اين جامعه، 13 نفر با دامنه سني 15 تا 17 سال كه داراي سه سال سابقه فعاليت ورزشي و مقام قهرماني در سطح استان، كشور يا عضويت در تيم ملي بودند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
به منظور تعيين اثرات تمرينات شديد بر ميزان تركيبات خوني، از هر آزمودني 48 ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين و 12 ساعت پس از آخرين وعده غذايي، نمونه خون گرفته شد و سپس آزمودني‌ها تا سر حد خستگي تمرين داده شدند و بلافاصله بعد از تمرين نمونه گيري خون صورت گرفت.
براساس يافته‌هاي اين تحقيق، كشتي گيران بعد از تمرين به طور متوسط 3 درصد از وزن بدن خود را از دست داده‌اند و مقادير تركيبات خون بعد از تمرين نسبت به مقادير قبل از تمرين به طور معني داري افزايش يافته است.
گفتني است، وظيفه اصلي تركيبات خون و در راس آنها گلبولهاي قرمز و هموگلوبين، نقل و انتقال مواد غذايي و اكسيژن به بافتهاي فعال بدن و حمل مواد زايد و دي اكسيد كربن از بافتها مي‌باشد. ظرفيت حمل اكسيژن با غلظت هموگلوبين و تعداد گلبول قرمز خون تعيين مي‌شود و بنابراين هرگونه افزايش در ميزان اين تركيبات، قابليت حمل اكسيژن را بالا برده و كارايي بدن را در زمان فعاليت بدني افزايش مي‌دهد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرزاد

سلام وبلاگ حيلي باحالي داري ولي حيف که از عکس استفاده نکردي آخه يه عکس مي تونه يه دنيا مفهوم رو برسونه . درسته که اين کار تو پرشين بلاگ سخته ولي من يه راه حل برات دارم کافيه به آدرس URL مراجعه کني و طبق راهنمايي اونجا عمل کني اگه مشکلي داشتي بهم ميل بزن اگرم موفق شدی يه ميل بهم بزني ممنون ميشم.فعلا قربانت