# ایران

ایدز در ایران

                                                              اولین مورد بیماری ایدز در ایران در سال 1365 در یک کودک 6ساله هموفیل که از فاکتورهای انعقادی وارداتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید