آيا مىدانيد...؟    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

خوردن خربزه نقرس و نارسايي كبد را رفع مي‌كند.

خربزه دافع اسيد اوريك و سموم خون بوده و در درمان بسياري از بيماريهاي تغذيه‌ايمزمن همچون نقرس، ‌روماتيسم مزمن و نارسايي كبد كاربرد دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خربزه درجه قليايي خون و سلولهاي بدنرا بالا برده و سموم آن را خنثي و دفع مي‌كند.
همچنين، فسفر موجود در خربزه باعثتقويت سلولهاي مغزي و فعاليت اعصاب مي‌شود و كلسيم آن در تقويت عضلات، تكميلاستخوان‌بندي و رشد و نمو كودكان مؤثرست.
خربزه باعث افزايش ميزان ادرار، عرق وشير مي‌شود و ويتامين‌هاي موجود در خربزه در ايجاد نشاط و فعاليت اعصاب نقش موثريدارند.
خربزه داراي مقدار زيادي پكتين و مواد معدني مثل پتاسيم، منگنز‌، فسفر وكلسيم است. همچنين، اين ميوه محتوي ويتامين‌هايي مانند A و B1 و B2 و B3 و C است ومصرف آن در خونريزيها، سنگهاي كليه و مثانه، روماتيسم و نقرس مفيد است.

 

  پياده‌روي مغز زنان را جوان نگه مي‌دارد. زناني كه به صورت منظم پياده‌روي مي‌كنند كمتر زوالمهارتهاي شناختي را تجربه مي‌كنند.محققان در دانشگاه كاليفرنيا 5925 زن 65 سالبه بالا را به مدت 6ـ8 سال، مورد مطالعه قرار دادند. زناني كه كمتر پياده‌رويمي‌كنند، به ميزان بالاتري از اختلالات مربوط به زوال مهارتهاي شناختي رنج مي‌برند.   پوسيدگي دندان و اختلالات ريتمي قلب  نتايج مطالعاتپژوهشگران دانشگاه كينهاك در دانمارك روي 129 فرد مسن‌تر از 80 سال كه به پوسيدگيدندان دچار بودند، نشان مي‌دهد ابتلا به پوسيدگي ريشه دندان، احتمال بروز اختلالاتريتمي قلب را در افراد سالمند به ميزان بيش از 2 برابر افزايش مي‌دهد. پيش ازاين نيز نتايج بررسي‌ها نشان داده است، بيماريهاي لثه احتمال بروز سكته قلبي را درافراد افزايش مي‌دهد. توجه به نتايج اين پژوهش و بررسي‌هاي پيشين پژوهشگرانبر لزوم توجه بيشتر به بهداشت دهان و دندان افراد بويژه افراد سالمند تاكيد دارند.     نگهداري اصولي از مواد غذايي در پيشگيري از بروز سوء تغذيهنقش دارد

به گفته محققان براي پيشگيري از بروز سوء تغذيه، افزون بر برخورداري از برنامهغذايي مناسب، استفاده از روش‌هاي پخت و نگهداري اصولي مواد غذايي ضروري است.
بهگزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، گروهي از محققان با مطالعهشمار وسيعي از خانوارها ميزان آگاهي زنان را از روش‌هاي صحيح پخت و نگهداري موادغذايي در منزل بررسي كردند.
برپايه نتايج اين بررسي 54 درصد زنان از نحوهاستفاده صحيح از ادويه و چاشني و 56 درصد از روش‌هاي صحيح طبخ ماهي و بيش از 37درصد از آنان نيز از روش پخت صحيح حبوبات مطلع نبودند.
اين پژوهشگراناطلاع‌رساني گسترده به زنان را در مورد روش‌هاي صحيح پخت مواد غذايي در رده‌هايمختلف اجتماعي ضروري مي‌دانند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید