گرفتن حمام آفتاب برای برنزه شدن می تواند 'اعتيادآور' باشد
 

 
دانشمندان در دانشگاه تگزاس متوجه شده اند که برخی از مردم ممکن است به گرفتن آفتاب برای برنزه شدن "معتاد" باشند.

اين تحقيقات که نتايج آن در مجله "آرشيوهای پوست شناسی" (Archives of Dermatology) چاپ شده است حاکی است که عادت به گرفتن حمام آفتاب در 53 درصد از کسانی که منظما کنار دريا می روند ممکن است در حد وابستگی باشد.

متخصصان سرطان پوست می گويند اين مطالعه از اين نظر جالب است که رفتار کسانی را که عليرغم آگاهی از خطرات گرفتن آفتاب، در آن زياده روی می کنند توضيح می دهد.

با اين حال يک دانشمند متخصص اعتياد گفت که محتمل تر است اين يک نوع "افراط کاری" باشد نه اعتياد.

'آگاه از خطرات'

دانشمندان در دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس در گالوستون برای ارزيابی اينکه آيا افراد مورد مطالعه به گرفتن حمام آفتاب اعتياد دارند يا نه، از ملاک های شناخته شده برای ارزيابی اعتياد به الکل و مواد مخدر استفاده کردند.

آنها از 145 نفر که عادت دارند به طور مرتب لب دريا بروند، عادات آنها در گرفتن حمام آفتاب را جويا شدند.

براساس پرسشنامه ای که بر يک آزمون شناخته شده بين المللی در ارزيابی اعتياد به الکل استوار است، 26 درصد از افراد مورد مطالعه به عنوان کسانی که عادت آنها در گرفتن حمام آفتاب در حد "وابستگی" است طبقه بندی شدند.

اما وقتی پرسشنامه ديگری از "کتاب راهنمای تشخيص و آمار اختلالات مغزی" از انجمن روانپزشکی آمريکا مورد استفاده قرار گرفت، 53 درصد از آنها "وابسته" به گرفتن آفتاب تشخيص داده شدند.

سواحل ملبو در کاليفرنيا
برخی مردم عليرغم آگاهی از خطرات زياده روی در گرفتن آفتاب به اين کار ادامه می دهند

پروفسور ريچارد وگنر، که اين مطالعه تحت نظر او انجام شد، گفت: "جالب است که با دستکاری خفيف ابزارهايی که برای شناسايی اختلالات مربوط به مواد اعتيادآور به کار می رود، عملا می توانيم شباهتی عينی ميان عادت به گرفتن آفتاب و آن اختلالات پيدا کنيم."

"متخصصين پوست اغلب از افرادی که 'به آفتاب اعتياد دارند' حرف می زنند - کسانی که می دانند برايشان خوب نيست هميشه برنزه باشند، اما به نظر می رسد قادر نباشند از گرفتن آفتاب خودداری کنند."

براساس آمارها سالانه تقريبا دو هزار نفر در بريتانيا در اثر ابتلا به سرطان پوست جان می بازند.

مطالعات قبلی نشان داده بود که بسياری از کسانی که به طور منظم خود را در معرض اشعه ماورای بنفش خورشيد قرار می دهند تا برنزه شوند، آگاهند که با اين کار خطر ابتلا به سرطان پوست را افزايش می دهند.

کالين دراموند، استاد روانشناسی اعتياد در دانشکده پزشکی بيمارستان سن جورج در لندن گفت: "اين موضوع که هر عادتی در جهان را اعتياد بناميم برايم نگران کننده است. اين تمايل وجود دارد که رفتارهای افراطی را به اعتياد تعبير کنيم."

وی گفت اعتياد به اين معنی است که يک نوع ساز و کار شيميايی خاصی در مغز روی می دهد که رفتار فرد را تعيين می کند.

وجود چنين ساز و کارهايی در مورد کسانی که زياد آفتاب می گيرند ثابت نشده است، بنابراين نمی توان آن را اعتياد ناميد.

وی گفت مردم خود را برنزه می کنند چون می خواهند همرنگ جمع شوند، نه اينکه به آن اعتياد داشته باشند.

   

 

/ 0 نظر / 7 بازدید