داروهای تقويت قوای مغزی 'عموميت خواهد يافت'
 

فنجان قهوه
دانشمندان می گويند مصرف داروهای تقويت کننده قوای مغزی ممکن است در آينده همچون نوشيدن قهوه معمول شود
دانشمندان پيش بينی می کنند روزی فراخواهد رسيد که افراد سالم، از جمله کودکان، برای تقويت هوش و آمادگی مغزی به مصرف دارو روی آورند.

موسسه مطالعاتی "فورسايت" وقوع چنين حالتی را در يک گزارش مستقل که به بررسی تحولات بالقوه در اين زمينه طی 20 سال آينده می پردازد تشريح کرده است.

کارشناسان اين موسسه می گويند که "تقويت کننده های مغزی" در آينده ممکن است "به اندازه قهوه متداول شود."

دانشمندان حتی مردود ندانستند که کودکانی که امتحانات را می گذرانند در آينده با تست هايی از نوع تست دوپينگ که ورزشکاران با آن روبرو هستند مواجه شوند تا معلوم شود آيا مواد نيروزای مغزی استفاده کرده اند يا خير.

اين گزارش توسط 50 کارشناس که پيش بينی های خود برای دو دهه آينده را تشريح می کردند تهيه شده است.

ملاحظات بيشتر

برخی داروها هستند که تاثير آنها در بهبود عملکرد مغز ثابت شده است.

ريتالين، که اکنون برای کودکان مبتلا به اختلالات حواس (ADHD) تجويز می شود گاه توسط دانش آموزانی که می خواهند در امتحانات موفق باشند استفاده می شود.

همچنين نشان داده شده است که مودافينيل، که اکنون از آن برای درمان اختلالات مربوط به خواب استفاده می شود، به افراد کمک می کند اعداد را بهتر به ياد آورند.

اين دارو همچنين به فرد کمک می کند پيش از تصميم گيری، دقيقتر فکر کند.

همچنين يک نوع ملکول به نام "امپاکينز" هست که عملکرد برخی دريافت کننده های مغزی را تقويت می کند، که ممکن است در آينده برای ساخت داروهايی برای تقويت حافظه هنگام خستگی به کار گرفته شود.

گزارش فورسايت می گويد: "در جهانی که روز به روز بر سرعت و رقابت در آن افزوده می شود، استفاده شخصی از اين گونه مواد می تواند از امری نادر به امری متعارف بدل شود، و زمانی فرابرسد که تقويت کننده های قوای مغزی همچون نوشيدن قهوه رواج پيدا کند."

اما در دسترس بودن اينگونه داروها مجموعه ای از پرسش های اجتماعی و اخلاقی را پيش می آورد، از جمله اين مساله که آيا درست است به برخی افراد اجازه داد با استفاده از اين داروها نسبت به ديگران در موقعيت بهتر قرار گيرند يا خير.

چگونگی نظارت بر اين داروها نيز يکی ديگر از اين مسائل است.

 
/ 0 نظر / 8 بازدید