ارتباط آلودگى آب و هوا و رفتارهاى خشونت آميز در طبيعت کشفشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دانشمندان با بررسى در الگوهاى رفتارى جديد و عجيب جانوران مختلف به اين نتيجه رسيده اند که افزايش آلودگى آب و هوا در سطح سياره زمين و ورود موادشيميايى مضر در چرخه هاى غذايى و نيز در هوايى که جانداران تنفس مىکنند، يکى از عوامل اصلى بروز اين ناهنجاريهاى رفتارى است .
مواد شيميايى مضرى که در اين ميانه مسوول اصلى به شمار آورده مىشوند با نام کلى مختل کننده هاى اندوکراين disruptors endocrine مشخص مىشوند و دامنه آنها انواع متنوعى از فلزات سنگين همچون قلع و سرب تا مواد صنعتى مصنوعى ساخته شده مانند پى سى بى (پلى کلروينيتد باى فينيل ) را دربر مىگيرد.
زيست شناسان در چند دهه اخير به اين نکته پى برده اند که اين قبيل مواد شيميايى مىتوانند رفتار جانوران وحشى را تغيير دهد و در سالهاى اخير اين مساله نيز روشن شده که اين مواد قادرند جنسيت جانداران را نيز دستخوش تغيير و فيزيولوژى اندامهاى جنسى آنها را بکلى دگرگون سازند. اما دو پژوهش تازه که به وسيله محققان اتريشى و آمريکايى به انجام رسيده مشخص ساخته که ابعاد تاثيرات مخربى اين مواد شيميايى در تغيير الگوهاى رفتارى جانداران به مراتب گسترده تر و مخرب تر از آن است که تاکنون تصور مىشد.
اين دو گروه از پژوهشگران متوجه شده اند که حتى انباشت مقادير اندک اين نوع مواد شيميايى در بدن جانداران مىتواند بر روى نحوه تعاملات اجتماعى آنها و شيوه جفتگيريشان تاثير بگذارد.
به اعتقاد پزوهشگران خطر اين نوع تغييرات رفتارى براى بقاى جانوران به مراتب بيش از خطر کاسته شدن از شمار اسپرم آنها است .  
اين دو گروه محقق جدا از يکديگر به بررسى داده هايى در مورد حواصيلها، مرغان نوروزى، حلزونها، بلدرچينها، موشهاى صحرايى، ميمونهاى موسوم به مکک ، ماهيهاى قنات ، ماهيهاى پشه خوار، شاهينها و قورباغه ها پرداختندو نحوه رفتار آنها را در زمينه هايى نظير جفتگيرى، مراقبت از فرزندان ، لانه سازى، فراگيرى از شرايط محيط پرهيز از جانورانى که آنها را شکار مىکنند، تهيه غذا، و نيز تراز فعاليت در طى شبانه روز و حتى حفظ توازن و تعادل در هنگام عمل، مورد بررسى قرار دادند.
در يکى از اين پژوهشها به عنوان نمونه مشاهده شد که سارهاى نرى که در معرض ماده شيميايى حشره کش "ديکروتوفوز" قرار گرفته اند تا ميزان ۵۰ درصد علاقه خود را به نغمه سرايى، پرواز در اسمان ، جمع آورى غذا و خودنمايى براى جنس مخالف از دست داده اند.
به همين ترتيب قورباغه هايى که در معرض مقادير کم آفت کش "اندوسولفان " قرار داشته اند توانايى خود را براى تشخيص بوى فرمونهايى که به وسيله جنس مخالف در فضا پخش مىشود از دست داده بودند.
محققان همچنين مشاهده کرده اند شمار زيادى از مرغان نوروزى نر که از تخمهايى سر برآورده اند که در معرض ماده شيميايى "د.د.ت " واقع بوده ، رفتار جنسيشان تغيير کرده و به جاى جفتگيرى با مرغان ماده به جفتگيرى با يکديگر پرداخته اند.
پژوهشگران در سالهاى اخير دريافته اند که ورود مقادير اندک سرب به بدن اين مرغان توازن و تعادل آنها را در پرواز مختل مىکند.
ماده شيميايى "آترازاين " ماهى قرمزهاى آکواريوم را به حرکات ديوانه وار وامى دارد و ددت سبب مىشود رفتار ميمونهاى مکک خشن تر و تهاجمىتر شود. اما به گفته ايتان کلوتفلتر از دانشگاه "امهرست " در ماساچوست که هدايت يکى از دو گروه پژوهشى را برعهده داشته و نتايج بررسيهاى گروه خود را در نشريه BehaviourAnimal به چاپ رسانده ، باوجود اين مجموعه گسترده از شواهد، متخصصان سم شناسى به اين علايم هشداردهنده بىاعتنا باقى مانده اند.
حال آنکه اين شواهد مىتوانند نشانه آن باشند که برخى از مواد شيميايى که به وسيله آدمى وارد طبيعت مىشود، خطر آفرينند. اين تغييرات رفتارى مىتواند مقدمه تغييرات خطرناک و گسترده جمعيتى و از بين رفتن شمار زيادى از انواع گونه ها باشد.
"داستين پن " و "سارا زالا" از موسسه رفتار شناسى تطبيقى "کنراد لورنتس "در اتريش که سرپرستى گروه دوم را برعهده داشته اند و مقاله خود را در همان نشريه به چاپ رسانده اند با اين نتيجه گيرى موافقند.
به اعتقاد اين دو محقق ، همه زيست شناسان بايد به نتايج بالقوه خطرناک مختل شدن "اندوکرينها" در بدن جانداران توجه کنند.
مساله مهم در خصوص عوارض ناشى از اين مواد آن است که حتى زمانى که آزمايشها نشان مىدهد مقادير معينى از اين مواد بىخطر است ، از اين نکته غفلت مىشود که مقاديرى متفاوت از تراز آزمايش شده ، خواه کمتر خواه بيشتراز اين حد، مىتواند بواقع خطرناک باشد.
به عنوان مثال مشاهده شده موشهاى نرى که در معرض مقادير اندک نوعى ماده آفت کش قرار مىگيرند فعاليت علامت گذارى مکانها با استفاده از ادرار خود را افزايش مىدهند، اما اگر مقدار اين ماده در بدنشان بالاتر رود اين فعاليت کاهش مىيابد.
آژانس حفاظت از محيط زيست در آمريکا اعلام کرده است ، هرچند در حال حاضرنمىتواند در خصوص اين تحقيقات اظهار نظر کند اما بررسيهاى گسترده ترى را در اين زمينه آغاز خواهد کرد.
مسوولان آژانس حفاظت از محيط زيست در انگلستان نيز تاييد کرده اند که دو پژوهش تازه ، ضرورت توجه جدى به خطر مواد شيميايى موجود در محيط زيست را مورد تاکيد قرار داده اند و هر نوع بىتوجهى به اين هشدارها مىتواند خطراتى جدى به بار آورد.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
ستاره

وبلاگ جالبی داری!اگه به وبلاگ من هم سر بزنی خوش حال می شوم (موفق باشی)

shafaghuniver

جان همانا زندگانی است که خود( با دانش) در زندگی راه می برد : با رنج خو یش بر دانایی خو یش می افزاید. این را تا کنون می دانستید؟ دوستان عزيزم از الطاف شما سپاسگذارم.