پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

ایدز در ایران

                                                              اولین مورد بیماری ایدز در ایران در سال 1365 در یک کودک 6ساله هموفیل که از فاکتورهای انعقادی وارداتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید