مصرفماهي سبب كاهش ابتلاي افراد به انواع بيماريها مي‌شود

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ماهي از منابع بسيار خوب پروتئيني استكه در حفظ سلامت انسان و پيشگيري از بيماريها تاثير فراواني دارد و حاوي ويتامين‌هاو منبع خوبي از املاح اعم از آهن، روي، يد و فلورايد است.
پروتئين موجود در ماهيداراي كيفيت بسيار بالايي است، كه در رشد كودكان، عمل ترميم و نيز در ساخته شدنترشحات داخلي بدن مؤثرست.
آنزيم‌ها و هورمون‌هاي موجود در ماهي در انجام اعمالحياتي بدن و حفظ سلامت مؤثرند، آهن موجود در ماهي در عمل خونسازي نقش مؤثري دارد ونوع آهن ماهي به گونه‌اي است كه به آساني در دستگاه گوارش جذب و صرف خونسازيمي‌شود.
ماهي نه تنها از منابع جذب آهن به حساب مي‌آيد، بلكه وجود آن در غذاموجب افزايش جذب آهن گياهي مي‌شود، كمبود آهن سبب كم خوني، كاهش مقاومت بدن دربرابر عفونت‌ها و قدرت يادگيري به خصوص در كودكان مي‌شود.
با وجود اين كه ماهيجزو مواد حيواني محسوب مي‌شود اما چربي‌هاي موجود در آن با ساير چربي‌هاي حيوانيمتفاوت است و برخلاف چربي‌هاي حيواني ميزان كلسترول و ساير چربي‌هاي نامطلوب خون راافزايش نمي‌دهد.
ماده معدني ديگري كه در ماهي به مقدار قابل توجهي وجود دارد، يداست كه در رشد جسمي، سلامت اعصاب، سوخت و ساز مواد مغذي در بدن و توليدمثل مؤثراست.
كمبود يد در بدن موجب بروز عوارضي از قبيل چاقي، اختلال در رشد جسمي واختلال در رشد ذهني مي‌شود، به طوري كه اگر مادر در دوران بارداري در معرض كمبودشديد يد قرار گيرد و درمان نشود، نوزاد از نظر رشد ذهني و جسمي دچار اختلالمي‌شود.
مصرف ماهي در تمام دوران زندگي به خصوص در دوران بارداري و شيردهي ضرورياست و مصرف آن دو تا سه بار در هفته به ميزان 200 تا 400 گرم در هفته توصيهمي‌شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید