قربانيان سيگار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

مطالعه تازه ای توسط پژوهشگران پزشکی در بريتانيا حاکی است که قرار گرفتن در معرض دود سيگاری که ديگران می کشند احتمالا خطرناک تر از آن است که تاکنون تصور می شد.

محققان با استفاده از شيوه ای جديد که قرار گرفتن در معرض دود سيگار را اندازه گيری می کند، نتيجه گيری کرده اند که می تواند خطر بيماری قلبی را تقريبا 50 درصد افزايش دهد.

محققان در لندن بيش از چهار هزار و پانصد مرد را برای 20 سال زير نظر گرفتند و به اندازه گيری ميزان يک ماده شيميايی موجود در خون به نام "کوتينين" که در نتيجه قرار گرفتن در معرض دود توليد می شود پرداختند.

آنها هرچه بيشتر در معرض دود سيگار قرار گرفته بودند، ميزان کوتينين در خونشان بالاتر بود.

پژوهشگران متوجه شدند که در مجموع قرار گرفتن در معرض دود سيگاری که سايرين می کشند، احتمال ابتلا به بيماری قلبی را تقريبا 50 درصد افزايش می دهد.

اين درحالی است که مطالعات قبلی احتمال افزايش چنين خطری را 20 تا 30 درصد رقم می زد.

محققان در مجموع با توجه به نتايج تازه و مطالعات قبلی نتيجه گيری کردند که قرار گرفتن در معرض دود سيگار ساير افراد، خطری جدی تر از آن است تاکنون به شمار می رفت.

در مطالعات قبلی عموما قرار گرفتن در معرض دود سيگار از طريق مقايسه وضعيت سلامتی افرادی که همسرانشان سيگار می کشند با کسانی که همسرانشان سيگار نمی کشند ارزيابی می شد.

مطالعات اين مساله را که آيا افراد در محل کار يا مکان های عمومی مثل ميکده ها در معرض دود سيگار قرار می گيرند يا خير ناديده می گرفت، اما اين موضوع در مطالعه تازه مد نظر قرار داده شده است.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
ghazal

سلام...وبلاگ قشنگت رو ديدم.....خوشحالم که اينجا هستم...هميشه موفق باشی عزيزم

ايمان

سلام به سايتonline.co.srسربزن لينکی به هم بده