ليزر کم توان هليم نئون و ترميم زخم

نتايج يك پژوهش نشان داد: استفاده از ليزر كم توان هليوم نئون مي تواند به تسريع ترميم زخم در موشهاي ديابتي و سالم منجر شود.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد حسين بحريني طوسي، دكتر زهرا فاتحي و دكتر عباس طباطبايي يزدي از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي مشهد و حسين عباسيان در پژوهشي كه بر روي تعداد ‌١٠٠ سر موش سوري نر با وزن ‌٢٥-20 گرم انجام دادند، اثرات ليزر را بر روند ترميم زخم در موشهاي ديابتي بررسي كردند.
در اين روش موشها، به طور تصادفي به دو گروه سالم (تزريق داخل صفاقي ارسالين) و ديابتي (استرپتوزوتوسين ‌٢٠٠mg/kg) تقسيم و هر يك از اين گروه‌ها را به دو گروه آزمون (تحت ليزر) و شاهد (بدون ليزر) تقسيم شده و در سمت راست مهره‌هاي آنها يك زخم دايره شكل ايجاد شد. سپس اين زخم‌ها با استفاده از ليزر كم توان هليوم نئون با چگالي انرژي ‌١٣/٣ j/cm3 ، دوبار در روز مورد تابش قرار گرفتند.
پژوهشگران در ادامه با اشاره به اين مطلب كه ارزيابي روند ترميم زخم به دو صورت ماكروسكوپي و ميكروسكوپي صورت گرفته تصريح كردنده‌اند: در ارزيابي ماكروسكوپي، درصد كاهش مساحت زخم‌ها نسبت به روز ايجاد زخم در روزهاي سوم تا سيزدهم هر دو روز يكبار محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفت و در ارزيابي ميكروسكوپي، روند بهبود زخم از نظر آسيب شناسي در روزهاي سوم، پنجم، نهم و چهاردهم در گروه‌هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت.
پژوهشگران با اشاره به نتايج اين روش خاطر نشان كرده‌اند:بررسي مساحت زخمها در گروه‌هاي آزمون و شاهد حاكي از اختلافي معني دار در روند ترميم زخم آنها بوده است؛ بدين ترتيب كه سرعت ترميم در گروه‌هاي آزمون بيشتر از شاهد و مدت زمان فرايند زخم نيز كوتاه‌تر شده است.
در پژوهشي ديگر كه توسط دكتر بحريني طوسي و دكتر طباطبايي يزدي و محسن لويق صورت گرفته است، استفاده از ليزرهاي كم توان يا (low level laser therapy (L.L.L.T روش مفيدي براي بيماراني كه روند ترميم زخم در آنها همراه با درد بوده و به كندي صورت مي‌گيرد، شناخته شد. پژوهشگران در اين مورد نيز تعداد ‌١٢٠ سر موش سوري نر بالغ را مطابق پژوهش قبل مورد بررسي قرار دادند با اين تفاوت كه موشها به صورت تصادفي به شش گروه ‌٢٠ تايي تقسيم شدند.
يك گروه با عنوان شاهد كه هيچ تابشي دريافت نكرده و پنج گروه ديگر همگي با چگالي انرژي ثابت ‌١٣/٣ j/cm3 اما با تقطيع‌هاي مختلف در هر روز مورد تابش قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش با مقايسه زخم‌ها در گروه‌هاي آزمون و شاهد نشان داد كه سرعت ترميم زخم در بعضي از گروه‌ها نسبت به گروه شاهد داراي اختلاف معني دار بوده و در واقع سرعت ترميم زخم در اين گروه ها بيشتر از گروه شاهد است.

ديابت خطر بروز آلزايمر را تا 65 درصد افزايش مي‌دهد
 
دانشمندان دريافته‌اند كه ابتلا به ديابت خطر بروز آلزايمر را تا ‌٦٥ درصد افزايش مي‌دهد.
به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا به نقل از شبكه‌ خبري بي. بي. سي، محققان مركز طب دانشگاه «راش»‌ در شيكاگو با مطالعه‌ بيش از ‌٨٠٠ تن در يك دوره‌ پنج ساله به نتايج فوق دست يافته‌اند.
متخصصان انگليسي اعلام كردند كه براي شناسايي نحوه‌ ارتباط ميان ديابت و افزايش خطر بروز آلزايمر مطالعات بيشتري بايد انجام گيرد.
نتايج اين تحقيقات در مجله‌ انگليسي آرشيو نورولوژي به چاپ رسيده است.
ديابت در حدود ‌٤/١ ميليون تن را در انگليس مبتلا كرده كه اكثر آنها مربوط به ديابت نوع ‌٢ است.
در طول اين پژوهش‌ها ‌١٥١ بيمار مبتلا به آلزايمر شناسايي شدند كه از اين ميان ‌٣١ تن به ديابت مبتلا بودند.
به اين ترتيب طبق محاسبات پژوهشگران در افراد مبتلا به ديابت در مقايسه با افرادي كه به اين بيماري مبتلا نيستند خطر ابتلا به آلزايمر ‌٦٥ درصد افزايش مي‌يابد.
به گفته‌ اين محققان ابتلا به ديابت با افت فعاليت برخي از سيستم‌هاي دركي مغز رابطه مستقيم دارد.
همچنين، همزمان با ساير حالت‌ها از قبيل فشارخون بالا و كلسترول خون بالا از فاكتورهاي اصلي افزايش احتمال بروز آلزايمر محسوب مي‌شوند.
اين محققان تاكيد كردند: تغذيه سالم، فشارخون طبيعي، كنترل منظم سطح كلسترول خون، ورزش كردن و كنترل وزن از جمله فاكتورهايي هستند كه در كاهش خطر گسترش اختلال مشاعر حايز اهميت هستند.
همچنين، به گفته دكتر پني ويليامز مشاور بهداشتي ديابت در انگليس افزايش سطح گلوكز خون منجر به مشكلاتي از قبيل امراض قلبي و نابينايي مي‌شود و بنابراين كنترل مطلوب گلوكز خون در جلوگيري از بروز چنين حالتهايي حايز اهميت است.
اما در هر حال براي كسب نتايج مطمئن‌تر انجام آزمايشهاي بيشتري مورد نياز است.
 
/ 0 نظر / 7 بازدید