نوزادان از خود تغذیه می کنند
 
 

نوزادان بلافاصله پس از تولد، به علت از دست رفتن منبع تغذیه خود از طریق بند ناف و زمانی که هنوز تغذیه از شیر مادر را شروع نکرده اند، دچار کمبود شدید مواد غذایی می شوند.

به نظر می رسد آنها این کمبود را از طریق تجزیه سلول های بدن و آزاد کردن مغذی های اصلی آنها جبران می کنند.

نتایج این مطالعه که توسط موسسه متروپولیتن علوم پزشکی توکیو انجام شده است در نشریه "نیچر" چاپ شد.

این گروه از دانشمندان، نوزاد موش را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که یک فرآیند سلولی موسوم به "اتوفجی" (autophagy) بلافاصله پس از تولد به جریان می افتد و برای چندین ساعت به شدت فعال می ماند. در جریان "اتوفجی" یک سلول به عناصر اولیه خود تجزیه می شود.

آنها دریافتند که موش هایی که دستکاری ژنتیکی شده اند تا این فرآیند در آنها فعال نشود، یک روز پس از تولد تلف شدند.

محققان معتقدند که این فرآیند برای تولید آمینو اسیدها، درست پس از تولد اهمیت اساسی دارد. آمینو اسیدها به عنوان منبع انرژی یا مصالح ساختمانی پروتئین های تازه در بدن انجام وظیفه می کنند.

میزان آمینو اسید تولید شده در بدن موش هایی که یک روز پس از تولد تلف شدند بسیار کمتر از میزان عادی بود.