ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروزی

 

  نوروز اسطوره باستانی ایرانیان بر بازدیدکنندگان وبلاگ شفق مبارک باد

 

                                                                     سبز باشید- نوروز84