همراهان و مخاطبان دوست داشتنى نشريه شفق سلام

از اينكه در طول اين مدت ما را مرهون الطاف بيكران خود نموديد متشكريم .

اما مدتى است كه شفق خود را از محبت هاى بى دريغتان بى نصيب گذاشتيد

تعجب نكنيد لطفا به كامنتهاتان سرى بزنيد ؟

مهربانان ارائه نظرات شما نقش بسزايى در پيشبرد اهداف ما خواهد داشت

ضمنا شفق از ارسال مقالات خوب شما استقبال نموده و پيشاپيش  قدردانى خود را اعلام ميدارد .

لطفا مطالب خود را به نشانى هاى زير ارسال فرماييد :

 

 Scientific_shafagh@yahoo.com

shafaghuniver@yahoo.com