شير بهترين محلول براي نگهداري دندان جدا شده از لثه

متخصصان توصيه مي‌كنند در صورتي كه يكي از دندان‌هاي شما به طور اتفاقي از لثه جدا شد بهترين شرايط براي نگهداري آن تا هنگام مراجعه به دندانپزشك گذاشتن در شير است.
به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، به نقل از منابع اينترنتي، شير در اينگونه مواقع محلول كاملي براي زنده نگهداشتن سلول‌هاي دندان است اگر چه نگهداشتن دندان در آب و يا هر محلول مايع موجود بهتر از خشك شدن آن است اما آب مي‌تواند سلول‌هاي دندان را ظرف چند دقيقه آسيب برساند.
محققان كالج دندانپزشكي دانشگاه كاليفرنيا دريافته‌اند كه شير به ميزان قابل توجهي فاقد باكتريهاي مضر است و به علاوه سلولهاي دندان شير را بسيار كمتر جذب مي‌كنند و در نهايت ترك خوردگي‌هاي كمتري در آن ايجاد مي‌شود در حالي كه اين امر در آب سريعتر اتفاق مي‌افتد پس از آن به متخصص جهت قرار دادن سريع آن در حفره كمك مي‌كند تا دندان مجددا در جاي خود چسبيده و چندين سال ديگر به عمل خود ادامه دهد.

 

ازدواج‌هاي فاميلي در بروز اختلالات رفتاري در فرزندان موثر است

تحقيقات يك پژوهشگر ايراني حاكيست: ازدواج‌هاي فاميلي مي‌توانند در بروز طيف وسيعي از اختلالات رفتاري در فرزندان موثر باشند.
به گزارش ايسنا، تحقيقات مصطفي سعادت، پژوهشگر گروه زيست‌شناسي دانشگاه شيراز پيرامون تاثير خويشاوندي والدين بر مشكلات رفتاري فرزندان كه در دوازدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران ارائه شد، نشاندهنده تاثير ازدواج‌هاي فاميلي در بروز مشكلات رفتاري در فرزندان است.
به زعم اين پژوهشگر، شناسايي عوامل موثر بر شكل گيري رفتارهاي نابهنجار در كودك در راستاي نيل به اتخاذ روش‌هاي مداخله‌اي در سنين خردسالي بسيار ارزشمند است.
در اين پژوهش 405 كودك از كلاس‌هاي آمادگي وارد مطالعه شدند. از معلمان درخواست شد كه پرسشنامه ارزيابي مشكلات رفتاري كودكان پيش دبستاني ويژه معلم را تكميل كنند.
تجزيه و تحليل واريانس اطلاعات نشان داد كه نوع ازدواج والدين داراي تاثير آماري معني‌داري بر نمرات عامل بي توجهي و رفتارهاي بچه‌گانه است در حالي كه جنيست و اثر متقابل جنسيت در نوع ازدواج بي تاثير مي‌باشد، به طوريكه ميانگين نمرات براي كودكان حاصل از ازدواج خويشاوندي به طور معني‌داري بزرگتر از ميانگين نمرات همان عامل در كودكان حاصل از ازدواج‌هاي خويشاوندي مي‌باشد.