علت نارسايي قلبي مادرزاي كشف شد .


دانشمندان آمريكايي و ژاپني علت نارسايي قلبي مادرزادي را در جهش يك ژن يافتند.
به گزارش ايسنا، اين كشف كه مربوط به جهت دو ژني موسوم به GATA4 است نقصهاي جداري قلب را سبب مي‌شود.
پزشكان معتقدند با كشف اين ژن قادر به اصلاح اين نارسايي، پيش از تولد نوزادان خواهند شد.

ريزترين سمعک جهان !

محققان، ريزترين سمعك جهان را كه در خارج از گوش قرار مي‌گيرد، ساختند.
شركت دانماركي چي ان ري ساند وسيله‌اي ديجيتالي ساخت كه كوچكترين سمعك جهان براي تعبيه در گوش خارجي به شمار مي‌آيد.
اين سمعك ‌٥/٢ سانتيمتر طول و ‌٥/٠ سانتيمتر عرض دارد و فوق العاده سبك است.
اين سمعك بر روي صدنفر در شهر ليدز انگليس كه بيشترين ناشنوا و كم شنوا را دارد آزمايش خواهد شد.
پژوهشگران اميدوارند اين وسيله براي بسياري از بيماران كه حاضر به استفاده از سمعكهاي كنوني نيستند مفيد واقع شود.